Екологична политика

Eco friendly

Опаковките от велпапе са изработени от 100% рециклирана хартия, което ги прави натурален продукт, изцяло опазващ околната среда.

Прилагат се стандартизирани параметри за наблюдение на влиянието на производствените процеси върху околната среда.

Фирмата притежава комплексно разрешение за управление на отпадъците, което гарантира пълен контрол върху производствените процеси от суровината през междинните етапи на производството до крайния продукт