Нашите цели

1. Фокус върху клиентите:

 • Засилване на отношенията със съществуващите клиенти и изграждане на нови.
 • Да стоим лично зад нашите клиенти, използвайки знанията и опита си за бързо и гъвкаво задоволяване на нуждите на клиентите и за подпомагането им да управляват своите процеси безопасно, надеждно и ефективно.
 • Осигуряване на висококачествени продукти на приемливи цени. Все пак, високото качество на нашите опаковки не идва само от използване на най-новото оборудване, но и от иновативните и функционални решения, което се отразява върху начина, по който взаимодействаме с нашите клиенти от момента на първия контакт чрез нашата организация по продажби до доставката на заявените продукти и следпродажбената поддръжка.
 • Доставка на опаковъчни решения по поръчка в кратък срок.
 • Предлагане на преференциална система за плащане за лоялните клиенти.
 • Предлагане на по-разнообразен асортимент от продукти в сравнение с конкурентите на местния пазар;
 • Внедряване производството на нови видове продукти, като луксозни опаковки и разработване на тази пазарна ниша.
 • Поддръжане на конкурентна пазарна позиция.
 • Подобряване на качеството на работата ни за задоволяване очакванията на клиентите.
 • Непрекъснато инвестиране в подобряване и разработване на нови технологии и продукти в нашия завод, като същевременно се опитваме да оптимизираме крайната цена.
 • Стабилизиране позицията на местния пазар и разширяване на чуждестранния пазар на Балканите и Западна Европа.

2.Фокус върху доставчиците:

 • Да установим дългосрочни взаимоотношения за доставка на суровини.