Общи условия

С всички свои клиенти Велпа-91 АД работи с общи условия към договора за продажба. Общите условия се предоставят на купувача заедно с окончателната оферта, която Велпа-91 АД предлага. След приемане на офертата от купувача, се счита, че са потвърдени общите условия, като те стават задължителни в търговските отношения между двете страни.

Общите условия към договора за продажба можете да изтеглите от ТУК.