Щанцовани опаковки

Щанцованите опаковки са изработени чрез процес на механично отрязване на листи със сложна форма с помощта на инструмент с вградени ножове от неръждаема стомана, огънати в сложна неравномерна форма и преси с голямо усилие. Щанцоването обикновено се използва като следпечатен процес, който осигурява превръщането на листите в сложни 3-D изделия, като кутии и различни опаковки, папки, картонени етикети със сложна форма и много други.